Çevre ve İSG Politikası


KALİTE POLİTİKASI


Müşterilerimizin sistemlerinin sorunsuz çalışabilmesi için ihtiyaç duydukları teknolojileri geliştirerek yenilikçi ve hızlı çözümler sunmak temel kalite politikamızdır. Bunun için ISO 9001:2015 standardı prensiplerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışan, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli artıran bir firma olmak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

    Powerful, tüm faaliyetlerinde firma çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun sağlık ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Powerful Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularında bir taraftan yürürlükteki yasalar ve mevzuata tamamen uygun olarak faaliyette bulunurken, diğer taraftan da, hizmetlerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde sunulmasını amaçlamaktadır. Powerful tüm gayretiyle çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya, çevreye ve iş yaptığı kişi ve kuruluşlara olumsuz bir etkinin ve zararın gelmemesine çalışacaktır.

ÇSG’E İLİŞKİN TEMEL İLKELERİMİZ

  •     Yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve güvenlik hususundaki yasa ve mevzuatlara uyulacaktır. Yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise, bilgi ve tecrübelerimizin dahilinde bulunan en uygun çözüm uygulanacaktır.

  • İşyeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önlemek için uygun önlemler almak, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.

  • İş ortaklarımızdan yüksek kalitede, çevresel açıdan güvenilir ve emniyetli iş yapmaları talep edilecektir. İş ortaklarımızın, işlerini güvenli bir şekilde yapmak üzere eğitilmiş kaliteli personel istihdam etmesi ve bu niteliğe sahip personelle işlerini yapmaları beklenecektir.

  • Tüm faaliyetlerimizde, ÇSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve önlemek tüm kararımıza esas olacaktır.
  • Performans ve olayların nedenlerini izlemekteyiz. Olaylardan ders çıkararak gelişime açık yönlerimiz üzerinde çalışmayı, işyeri çalışanları ve diğer personeli korumaya yönelik önlemler almayı amaçlıyoruz.    
  • Powerful çalışanlarına, bu ilkeleri uygulamak ve işlerini ehil bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını temin edecek eğitim ve araçlar sağlanacaktır.