Kurum Kültürü


MİSYON

Her kademede görev yapan tüm personeli ile belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda sürekli gelişime açık dinamik bir yapıya kavuşmaktır.

VİZYON

Dünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli ürün standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir kuruluş haline gelmektedir.

DEĞERLERİMİZ

  • Güvenilirlik
  • Dürüstlük
  • Uzmanlık
  • Gelişimde Süreklilik
  • Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
  • İnsan ve Çevreye Saygı