Neden Ups


Kesintisiz güç kaynağı neden gereklidir?

Günümüzde teknolojinin gelişimi baş döndürücü bir hızla devam etmekte. Özellikle elektronik veri işleme ve veri iletim teknolojilerindeki gelişmeler, başta bilgisayarlar olmak üzere, bu teknolojilere dayalı tüm donanımların sürekli ve sağlıklı enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Enerji alt yapı yatırımlarını tamamlayamamış ülkelerde, bu ihtiyaç çok daha belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. Başta enerji üretim ve dağıtım şebekelerinin yetersizliği olmak üzere, bir çok farklı nedenlere dayanan olumsuzluklar, doğrudan bu şebekelere bağlı olarak çalışan elektronik cihazlar için açık birer risk unsuru oluşturmaktadır. Bu tür risklerin, kullanıcı tarafından fark edilebilen en önemli kısmı ise enerji kesintileridir. Buna bağlı olarak da, kullanıcı için UPS ihtiyacı çoğu kez enerji kesintileriyle ön plana çıkmaktadır. Oysa, kullanıcının doğrudan hissetmesinin mümkün olmadığı diğer olumsuzluklar ise genellikle göz ardı edilmekte, fakat hiç olmadık bir zamanda, ciddi bir donanım arızası ile de ortaya çıkabilmektedir. Enerji kesintileri dışında, elektronik donanımlar için çok daha ciddi riskler içeren diğer şebeke sorunları da, özellikle endüstriyel tesislerde ciddi zararlara neden olabilmektedir.

Düşük gerilim, yüksek gerilim, şebeke harmonikleri, gerilim sıçramaları, gerilim dalgalanmaları ve frekans değişkenlikleri, ancak gerekli ölçüm cihazları ile tespit edilebildiklerinden, çoğu kullanıcı için kötü bir zamanda, kötü bir sürpriz olarak kendilerini göstermekte, bu tür bir teknik arıza da bazen yüz milyarlarca liralık üretim kaybını beraberinde getirebilmektedir. Gelişen yarı iletken teknolojileri sayesinde, özellikle Online UPS ‘ler, kullanıcılarına tüm bu riskleri ortadan kaldırabilme imkânı sunmakta ve yüklendikleri sistemler açısından en önemli teknik güvenceyi sağlamaktadırlar.


Kesinti

Gerilim değerinin belirli bir süre (1 periyoddan daha uzun süre) sıfır olması durumudur. Şebeke kesintisi (Power failure) olarak tanımlanır. Şebeke kesintisi devre kesicilerinin açmasına, güç dağıtım sistemlerinde hatalara sebep olur. Bu da bilgisayar ortamında dosyaların bozulmasına, data kayıplarına ve donanım zararlarına yol açar.Gerilim Çökmesi

Gerilim çökmesi, şebeke gerilimin normal değerinden %80-85 oranında çok kısa süreli (anlık) daha düşük olması olarak tanımlanır. Bu durum bazı cihazların, kapanıp açılmasına ve ana besleme şalteri devre dışı kalmasına yol açabilir. Gerilim çökmesi, gerilim yükselmesinde de olduğu gibi data hatalarına, bellek kayıplarına, aydınlatma elemanlarının (lamba, floresan) kırpışmasına ve cihazların kapanmasına yol açar.

Gerilim Yükselmesi (Sıçraması)

Gerilim normal değerinin %110 üzerinde olması durumu gerilim yükselmesi olarak tanımlanır. Çoğunlukla ağır elektrik cihazlarının kapanmasına yol açmaktadır. Ayrıca data hatalarına, bellek kayıplarına, aydınlatma elemanlarının (lamba, floresan) kırpışmasına ve cihazların kapanmasına yol açar.
Düşük Gerilim

Gerilim değerinin sürekli düşük olması durumudur. Yüksek bir akım çekilmesi durumunda; şebekenin ihtiyaç duyulan bu anlık gücü karşılayamaması halinde meydana gelir ve bu durum devam ettiği sürece düşük kalır. Bu gibi durumlarda (düşük gerilim) bilgisayar sistemlerinde data bozulmaları,      data kayıpları ve donanım arızaları oluşabilir.

Yüksek Gerilim 

Şebeke geriliminin bir kaç dakika veya daha uzun süre yükselmesi durumudur. Yüksek gerilim; yükün ani olarak azalması, yüksek güçlü endüstriyel cihazlar kapatıldığı anlarda veya kullanılan anahtarlamalar esnasında meydana gelebilir. Yüksek gerilim bilgisayar sistemlerinde data bozulmalarına, data kayıplarına ve donanım arızalarına yol açar.Anahtarlama Etkisi

Gerilimde anlık çok yüksek (20.000 volta çıkabilir) gerilim pikleri oluşması durumudur. Genellikle; şebekede ark yapma veya statik boşalma esnasında meydana gelir. Ana güç sisteminin anahtarlanması esnasında şebekede bozulmalar meydana gelir, bu olay günde birçok defa meydana gelebilir. Bu da data kayıp ve bozulmalarına, bilgisayar sistemde kullanılan ekipmanların (power suply, hard disk, vb.) yorulmasına neden olur.

Şebeke Gürültüsü

Radyo frekansı girişimi (RFI) ve Elektromanyetik girişimi (parazit) olarak tanımlanır. Şebeke gürültüsüne yola açan sistemler; elektrik motorları, röleler, motor kontrol cihazları, radyo dalga iletimi ve benzerleri. RFI, EMI ve diğer frekans problemleri data hatalarına, kayıplarına, klavye ve sistem kilitlenmelerine yol açar.
Frekans Değişmesi

Şebeke frekansında meydana gelen (normalde kullanılan 50 Hz. frekanstır) dalgalanmalar, değişimlerdir. Bu tip dalgalanmalar jeneratörlerin düzensiz çalışmasına, güç kaynaklarının dengesiz çalışmasına neden olur. Hassas sistemlerde data bozulmalarına, hard disk bozulmalarına, klavye kilitlenmelerine ve program hatalarına yol açar.

Harmonik Bozulmalar

Genellikle non-lineer yüklerde şebekede meydana gelen bozulmalardır. Anahtarlamalı güç sitemleri (SMPS), hız ayarlı motor ve motor sürücüleri, fotokopi ve faks makineleri non-lineer yüke birer örnektir. Harmonikler genellikle haberleşme hatalarına, ısınma problemlerine ve donanım hasarlarına yol açar. Sözü edilen durumlar elektrik donanımının güvenliğini, bazı durumlarda can güvenliğini tehdit edebilir veya firmalarda üretim ve para kaybına neden olabilir. Bu tip olaylarla karşılaşmayı önlemek için en iyi çözüm KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ’dır.